5-LETNIE
TECHNIKUM FRYZJERSKIE DLA MŁODZIEŻY

5-letnie technikum fryzjerskie jest szkołą dającą zawód technik usług fryzjerskich i kończy się maturą. Po ukończeniu szkoły uczeń będzie mógł kontynuować naukę w szkole policealnej, a jeśli uzyska świadectwo dojrzałości będzie mógł pójść na studia.

Przedmioty dzielą się na ogólne i zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych, a praktyka zawodowa w salonie fryzjerskim.

Do szkoły przyjmowana jest młodzież bez egzaminów wstępnych. Cały okres nauki jest bezpłatny.

WAŻNE: SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI MIEJSKIEJ. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI NA STRONIE: rekrutacje.edu.wroclaw.pl

WARUNKI REKRUTACJI:

  • O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Nauka rozpoczyna się we wrześniu.
  • Cały okres nauki jest bezpłatny – bez ukrytych kosztów.
  • W trakcie roku szkolnego możliwość wynajęcia pokoju na terenie szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o odbytym egzaminie ósmoklasisty
  • 3 fotografie legitymacyjne
  • karta zdrowia ze szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu technik usług fryzjerskich (skierowanie na badanie dostępne są w sekretariacie szkoły)

COPACABANA Szkoła fryzjerska
ul. Zagłębiowska 8
52-007 Wrocław
Polska

Scroll to Top