FRYZJERSKI KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) skierowany jest dla osób dorosłych, które ukończyły 18 lat. Na kursie nauczamy fryzjerstwa od podstaw, nie ma konieczności znajomości zawodu. Osoba dorosła nieposiadająca wykształcenia średniego może zapisać się na kurs w kwalifikacji FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich i po zdaniu końcowego egzaminu zawodowego uzyska tytuł zawodowy Fryzjer. Osoba posiadająca wykształcenie średnie, która zda egzamin w kwalifikacji FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich może rozpocząć ostatni IV semestr kursu w kwalifikacji FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur i po zdaniu końcowego egzaminu zawodowego uzyska tytuł zawodowy Technik usług fryzjerskich 514105.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105

Kwalifikacja: FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry) – 549 godz.
Kwalifikacja: FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur
Czas trwania nauki: 0,5 roku (1 semestr) – 332 godz.
Tryb nauczania:
Zaoczny: sobota i niedziela, w godz. 8.00 – 16.05
Wieczorowy: wtorek, środa, czwartek w godz. 16.30 – 20.30
Nauka rozpoczyna się dwa razy w roku we wrześniu i lutym

FRYZJER 514101

Kwalifikacja: FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry) – 549 godz.
Tryb nauczania:
Zaoczny: sobota i niedziela, w godz. 8.00 – 16.05
Wieczorowy: wtorek, środa, czwartek w godz. 16.30 – 20.30
Nauka rozpoczyna się dwa razy w roku we wrześniu i lutym

COPACABANA Szkoła fryzjerska
ul. Zagłębiowska 8
52-007 Wrocław
Polska

Scroll to Top