FRYZJERSKA SZKOŁA BRANŻOWA I i II STOPNIA

Od 1 września 2017 r. uczeń może wybrać naukę w 3-letniej branżowej szkole I stopnia (dawniej szkoła zawodowa). Jeśli wybierze branżową szkołę I stopnia i ją ukończy będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Uczeń po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia, będzie mógł kontynuować naukę w szkole policealnej. Fryzjerska szkoła branżowa jest szkołą dającą zawód fryzjer (bez egzaminu maturalnego). Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa 5 lat. I stopień trwa 3 lata, II stopień 2 lata. Przedmioty dzielą się na ogólne i zawodowe związane z fryzjerstwem. Praktyki zawodowe odbywają się w salonach fryzjerskich. Na terenie szkoły jest możliwość wynajęcia pokoju na czas nauki.

WARUNKI REKRUTACJI:

Do szkoły przyjmowana jest młodzież bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń. Nauka rozpoczyna się we wrześniu. Cały okres nauki jest bezpłatny – bez żadnych ukrytych kosztów. W trakcie roku szkolnego jest możliwość wynajęcia pokoju na terenie szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:

• oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
• zaświadczenie o odbytym egzaminie ósmoklasisty
• 3 fotografie legitymacyjne
• karta zdrowia ze szkoły
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu fryzjera (skierowania na badania dostępne są w sekretariacie szkoły)

COPACABANA Szkoła fryzjerska
ul. Zagłębiowska 8
52-007 Wrocław
Polska

Scroll to Top